CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN.

Form xin việc.
Chào mừng và cảm ơn bạn đã quan tâm tới công ty Bigtree Technology & Consulting chúng tôi.
Xin vui lòng điền vào mục trông dưới đây để nộp đơn.

Dấu sao (*) có nghĩa là mục bắt buộc cần điền.

Họ(*)

Tên(*)

Địa chỉ Email(*)

CV(*)
Vui lòng đính kèm CV
File đính kèm dưới dạng PDF dung lượng không quá 50MB

Tóm tắt (công việc bạn từng làm, kĩ năng, điểm mạnh, v.v..)